Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

OpenSky > Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία ισχύος: 11 Μαρτίου 2024.

Εισαγωγή

Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει πώς η «OPENSKY DISTRIBUTION AND MANAGED PRINT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» OpenSky», «εμείς», «εμάς», ή «μας») συλλέγουμε, προστατεύουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, κάνετε αίτηση για εργασία ή, άλλως, επικοινωνείτε ή αλληλεπιδράτε με εμάς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υποστήριξη για προϊόντα και της τεχνικής υποστήριξης. Σημειώστε ότι η OpenSky παρέχει επίσης πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων, είτε ως άμεσος μεταπωλητής είτε ως αδειοδότης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους είναι η ισχύουσα πολιτική, για την οποία συνήθως υπάρχει άμεση παραπομπή στην εν λόγω εφαρμογή ή υπηρεσία

Τι εννοούμε με τον όρο «Προσωπικές Πληροφορίες»

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, «προσωπικές πληροφορίες» γενικά είναι οι πληροφορίες (ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, επί παραδείγματι, όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστορικό αγορών και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας με εμάς (ανά περίπτωση). Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν άλλα είδη ή πιο τεχνικές πληροφορίες, αλλά μόνο όταν αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως φυσικό πρόσωπο. Πληροφορίες που είναι ανωνυμοποιημένες και δεν μπορούν να συσχετιστούν με ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες, εάν είναι, σε κάθε περίπτωση, ευλόγως προβλέψιμες σε περιπτώσεις όπου αυτές οι πληροφορίες δεν επιτρέπουν πλέον αντιστρόφως την άμεση ή την έμμεση ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Η OpenSky συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, να επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες σας, να σας εξυπηρετούμε ως πελάτες, δυνητικούς πελάτες (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών), για σκοπούς μάρκετινγκ ή κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για απασχόληση. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες όταν επικοινωνείτε ή για την επιχειρηματική σας σχέση με τη OpenSky, καθώς και όταν:

 • αγοράζετε, ζητάτε υποστήριξη ή καταχωρείτε προϊόντα ή υπηρεσίες,
 • ζητάτε τη λήψη λογισμικών,
 • δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σύνδεσης),
 • ζητάτε πληροφορίες ή υλικό, όπως τεκμηρίωση, λευκές βίβλους ή μελέτες περιπτώσεων,
 • συμμετέχετε σε έρευνες, αξιολογήσεις, παρέχετε σχόλια ή υποβάλλετε ερωτήματα ή σχόλια σε εμάς,
 • συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις μάρκετινγκ
 • κάνετε αίτηση για εργασία ή υποβάλετε το βιογραφικό σας.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεών σας με τη OPENSKY, τις επιλογές που κάνετε, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων απορρήτου σας, καθώς και των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιλέγετε. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όνομα και δεδομένα επικοινωνίας. Το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας ή/και τη διεύθυνση εργασίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την επωνυμία της επιχείρησης ή της εταιρείας σας, το φύλο σας και την οικογενειακή κατάστασή σας ή και άλλα παρόμοια επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας ή σχετικές πληροφορίες απασχόλησης.
 • Διαπιστευτήρια. Όνομα χρήστη λογαριασμού, κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης και παρόμοιες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμούς. Για κάποιους σκοπούς πωλήσεων και απασχόλησης, καθώς και για την επαλήθευση ταυτότητας, η OPENSKY μπορεί επίσης να συλλέξει κυβερνητικά ή προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία.
 • Δημογραφικά Δεδομένα. Δεδομένα για εσάς, όπως ή χώρα κατοικίας σας και ή γλώσσα προτίμησης.
 • Δεδομένα Πληρωμών. Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής σας αν κάνετε αγορές, όπως τον αριθμό της κάρτας πληρωμής σας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας που σχετίζεται με την κάρτα πληρωμής σας.
 • Δεδομένα Γεωτοποθεσίας. Μπορεί να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία σας, τα οποία μπορεί να είναι είτε ακριβή είτε ασαφή. Τα ακριβή δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να συλλεχθούν μέσω του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης, καθώς και μέσω κοντινών πύργων κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi hotspot, όταν ενεργοποιείτε προϊόντα ή λειτουργίες που βασίζονται σε τοποθεσίες. Τα ασαφή δεδομένα τοποθεσίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μια τοποθεσία που προέρχεται από τη συσκευή σας ή δεδομένα που υποδεικνύουν το σημείο όπου βρίσκεστε με λιγότερη ακρίβεια, όπως μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό κώδικα.
 • Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυά σας. Η χρήση εκ μέρους σας αυτών των λειτουργιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή ή την κοινοποίηση πληροφοριών για εσάς από τον ιστότοπο της κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε για να κατανοήσετε τις πρακτικές τους.
 • Αιτήσεις εργασίας/Βιογραφικά. Πληροφορίες που αφορούν επάγγελμα, εκπαίδευση και εργασία σε αιτήσεις εργασίας/βιογραφικά σημειώματα που μας παρέχετε σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση εργασίας στη OPENSKY είτε άμεσα είτε έμμεσα, και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες (γνωστές ως πληροφορίες «ειδικής κατηγορίας»). Η OPENSKY χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την αίτησή σας και να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες απασχόλησης. Η OPENSKY είναι επίσης πιθανό να σας προσφέρει την επιλογή της παροχής ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών προστατευόμενων κατηγοριών, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η φυλή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ή η κατάσταση αναπηρίας, η οικογενειακή κατάσταση ή η στρατιωτική ιδιότητα, οποτεδήποτε με τη συγκατάθεσή σας και όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 • Σχόλια και κριτικές για προϊόντα. Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλετε σε εμάς, όπως τα σχόλια και οι κριτικές προϊόντων που γράφετε, οι δημοσιεύσεις σε ιστολόγια ή τα ερωτήματα που κάνετε και τα στοιχεία που παρέχετε στην εξυπηρέτηση πελατών. Όταν επικοινωνείτε με εμάς μέσω του ιστότοπού μας, της OPENSKY εφαρμογής ή μέσω της εξυπηρέτησης της OPENSKY ή του τηλεφωνικού κέντρου, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ή η ανταλλαγή μηνυμάτων με τους εκπροσώπους μας μπορεί να παρακολουθούνται και να καταγράφονται. Τα σχόλια, οι δημοσιεύσεις και οι κριτικές σας θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Περιήγηση σε ιστότοπους και εμπορικές πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας και τους τρόπους περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων που απορρέουν από αυτές τις πληροφορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αγορές σας και online αγοραστικές προτιμήσεις ή δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του τύπου προγράμματος περιήγησης και των τοπικών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων γλώσσας. Αυτό περιγράφεται πλήρως στην ενότητα «Cookies, Web Beacons και Παρόμοιες Τεχνολογίες» παρακάτω. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να καθορίσουμε πράγματα όπως είναι ο αριθμός των επισκεπτών σε διάφορα σημεία των ιστότοπών μας, για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στις τοποθεσίες μας και να προσαρμόσουμε τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς.
 • Δεδομένα προϊόντων και συσκευών. Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες της OPENSKY συλλέγουν δεδομένα, όπως εγγραφή προϊόντος, σειριακός αριθμός συσκευής, διεύθυνση IP, διεύθυνση MAC και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών, ενδείξεις μετρητών, επίπεδα τροφοδοσίας, διαμόρφωση εξοπλισμού και ρυθμίσεις, έκδοση λογισμικού και κωδικοί βλαβών. Η OPENSKY χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων, τη χρέωση, τη δημιουργία αναφορών, τον ανεφοδιασμό των αναλώσιμων και την υποστήριξη των υπηρεσιών.
 • Πηγές τρίτων. Συλλέγουμε επίσης δεδομένα από πηγές τρίτων. Αυτές οι πηγές τρίτων διαφέρουν κατά καιρούς, αλλά είναι πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες από εμάς και μπορεί να είναι δημόσια διαθέσιμες ή διαθέσιμες σε εμπορική βάση. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:
  • Μεσίτες δεδομένων από τους οποίους αγοράζουμε δημογραφικά δεδομένα για να συμπληρώσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε,
  • Κοινωνικά δίκτυα όταν χορηγείτε άδεια στη OPENSKY ή σε ένα προϊόν της OPENSKY για πρόσβαση στα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα δίκτυα,
  • Καθορισμένες οντότητες εντός της εταιρείας ή της επιχείρησής σας (όπως άτομο του τμήματος πληροφορικής) για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς,
  • Συνεργάτες με τους οποίους προσφέρουμε εμπορικές υπηρεσίες ή συνεργαζόμαστε σε κοινές δραστηριότητες μάρκετινγκ. Εάν αγοράσετε υπηρεσίες ή προϊόντα OPENSKY από κάποιον συνεργάτη της OPENSKY, μπορεί να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες για την αγορά σας από τον εν λόγω συνεργάτη,
  • Υπηρεσίες καταπολέμησης απάτης ή υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών σε συσχέτιση με εμπορικούς προσδιορισμούς, και
  • Δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως κρατικές ανοιχτές βάσεις δεδομένων ή άλλα δεδομένα του δημόσιου τομέα.

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Η OPENSKY χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες για:

 • να απαντά στα ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας,
 • να παρέχει πελατειακή υποστήριξη,
 • να κοινοποιεί νέα, ενημερώσεις ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της OPENSKY
 • να επιτρέπει τις διαδικτυακές αγορές,
 • να σας ενημερώνει για ειδικές προσφορές και άλλο υλικό προώθησης
 • να σας επιτρέπει να εγγράφεστε σε διαδικτυακές υπηρεσίες,
 • να δημιουργεί συνεργασίες μεταπώλησης,
 • να λαμβάνει και να αξιολογεί αιτήσεις εργασίας,
 • να εξατομικεύει, να αναλύει και να βελτιώνει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις τεχνολογίες, την επικοινωνία και τη σχέση σας με αυτήν,
 • να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που θέλετε,
 • να αποτρέπει τις απάτες και να προστατεύει την ασφάλεια των συστημάτων και των πελατών της, 
 • να τηρεί τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της, και
 • να σας ειδοποιεί για διοικητικά θέματα που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες της OPENSKY που έχετε. 

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τυχόν ή όλων των επικοινωνιών μάρκετινγκ από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε εμπορικό ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλουμε, ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στις Προτιμήσεις Επικοινωνίας.

Πώς κοινοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τις προσωπικές πληροφορίες

Μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, για τους παρακάτω νομικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της OPENSKY ή διαφορετικά, με τη συγκατάθεσή σας, ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο. 

 • Για να ολοκληρώσουμε μια συναλλαγή ή να παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Για παράδειγμα, όταν παρέχετε δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιήσετε μια αγορά, θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας σε τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και σε οργανισμούς καταναλωτικών θεμάτων για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε τρίτους για την από κοινού προσφορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες στις θυγατρικές εταιρείες, σε συνδεδεμένες εταιρείες, σε εκπροσώπους ή συνεργάτες μας, που διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες ή παρέχουν τις υπηρεσίες και για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η OPENSKY απαιτεί οι θυγατρικές εταιρείες, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι εκπρόσωποι και οι συνεργάτες της να διαχειρίζονται τις προσωπικές πληροφορίες με τα ίδια μέτρα προστασίας που περιλαμβάνει η πολιτική απορρήτου της OPENSKY για τις προσωπικές πληροφορίες.
 • Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε πωλητές, παρόχους υπηρεσιών ή εκπροσώπους που εργάζονται εκ μέρους μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση ή σε συμβάσεις που έχουμε με εσάς. Πωλητές και παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που έχουμε προσλάβει για παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, βοήθεια στη συντήρηση επιχειρηματικών λογαριασμών ή προϊόντων, ή υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εσωτερικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων: της διεκπεραίωσης παραγγελιών, της παροχής και της τοποθέτησης προϊόντων, της επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμών, της διερεύνησης δόλιας δραστηριότητας, της διεξαγωγής έρευνας πελατών, της παροχής βοήθειας εμπορικής διάθεσης, της παροχής υπηρεσιών λογισμικού και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων, ή την παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης. 
 • Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες, όταν απαιτείται στο πλαίσιο μιας πιθανής ή ολοκληρωμένης επιχειρηματικής συναλλαγής, όπως στην περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς της OPENSKY ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Όταν κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε εταιρείες τρίτων, διασφαλίζουμε ότι απαιτείται βάσει σύμβασης να τηρούν τις προϋποθέσεις του απορρήτου των δεδομένων και της ασφάλειας, και δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουν από εμάς για κανέναν άλλο σκοπό. Δεν πουλάμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους. 

Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, καλή τη πίστει εάν είναι αναγκαίο για:

 • Να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο ή τη διαδικασία έγκυρου νομικού λόγου, συμπεριλαμβανομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κρατικούς οργανισμούς,
 • Να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, για παράδειγμα, να αποτρέψουμε προσπάθειες εξαπάτησης χρηστών των προϊόντων μας, ή για να βοηθήσουμε στη αποτροπή της απώλειας ζωής ή σοβαρού τραυματισμού οιουδήποτε, ή
 • Να λειτουργούμε και να διατηρούμε την ασφάλεια των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων της αποτροπής ή της παύσης κάποιας επίθεσης στα πληροφοριακά συστήματά μας ή στα δίκτυά μας.

Λόγοι επεξεργασίας των πληροφοριών σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας, όπως απαιτείται εκ του νόμου, ή όπως είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων ή των επιχειρηματικών σκοπών της OPENSKY, συμπεριλαμβανομένων των εξής: (i) για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, (ii) για να διαχειριζόμαστε, να διοικούμε και να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, (iii) για να τηρούμε τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας, (iv) για εμπορικούς σκοπούς, (v) για την αποτροπή απάτης, και (vi) για να προστατεύουμε την ασφάλεια των συστημάτων και των πελατών μας.

Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες

Η OPENSKY ενδέχεται να διαβιβάσει, να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει στην περιοχή σας, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία δραστηριοποιούνται οι υπεργολάβοι, οι εκπρόσωποι ή οι συνεργάτες της. Ως εκ τούτου, όταν οι προσωπικές πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται σε μια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν στην οποία διαμένετε, μπορεί να υπόκεινται στη νομοθεσία της εν λόγω αλλοδαπής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προς την κυβέρνηση, τις κυβερνητικές αρχές, τα δικαστήρια και τις αρχές επιβολής του νόμου στην εν λόγω δικαιοδοσία. 

Οι υπεργολάβοι, οι εκπρόσωποι και οι συνεργάτες μας υποχρεούνται να προστατεύουν τυχόν προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουν από εμάς και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για την εκτέλεση των υπηρεσιών που τους έχει αναθέσει η OPENSKY. Λαμβάνουμε επίσης μέτρα για να παρέχουμε επαρκή προστασία σε τυχόν διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι της OPENSKY ενημερώνονται για τις κατευθυντήριες γραμμές απορρήτου σε ετήσια βάση, ως μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δήλωσης και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εκεί όπου βρίσκονται τα δεδομένα. Ορισμένες φορές, διαβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλες χώρες. Όταν το κάνουμε, χρησιμοποιούμε διάφορους νομικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, για να διασφαλίσουμε ότι τυχόν απαιτούμενα δικαιώματα και προστασίες θα ισχύουν για τα δεδομένα σας.

Σύνδεσμοι βίντεο

Κάνοντας κλικ στα βίντεο στον ιστότοπο open-sky.gr μπορεί (1) να μεταφερθείτε σε ιστότοπο τρίτου για την αναπαραγωγή του βίντεο, ή (2) η λειτουργία αναπαραγωγής του βίντεο στον ιστότοπο open-sky.gr μπορεί να υποστηρίζεται από ιστότοπο ή τεχνολογία τρίτου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, με την αναπαραγωγή του βίντεο, χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο τρίτου και θα υπόκειστε στους όρους και στις προϋποθέσεις του εν λόγω τρίτου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των όρων της υπηρεσίας του και των πολιτικών του σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας (π.χ. https://www.youtube.com/t/terms)

Περίοδος αποθήκευσης

Η OPENSKY διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, και μεταξύ άλλων, για να παρέχει τα προϊόντα και να εκπληρώνει τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει ή για άλλους ουσιαστικούς σκοπούς και όποτε απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από τον νόμο. Οι περίοδοι διατήρησης μπορεί να διαφέρουν. Τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι περίοδοι διατήρησης περιλαμβάνουν: (i) πόσο διάστημα χρειάζονται οι προσωπικές πληροφορίες για να παρέχουμε τα προϊόντα μας ή να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας, (ii) εάν οι προσωπικές πληροφορίες σας είναι ευαίσθητου τύπου, και (iii) εάν η OPENSKY υπόκειται σε νομικές, συμβατικές ή παρόμοιες υποχρεώσεις για τη διατήρηση των δεδομένων.

Οι επιλογές σας και τα δικαιώματά σας σχετικά με το απόρρητο

Έχετε επιλογές σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας από τη OPENSKY. Όταν σας ζητηθεί να παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σας, μπορείτε να το απορρίψετε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αγορά ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας λειτουργίας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το εν λόγω προϊόν, την υπηρεσία ή τη λειτουργία. Ειδικότερα, έχετε τις κάτωθι επιλογές: 

 • Εάν η συλλογή ή/και η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρεται τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για μελλοντική επεξεργασία, υπό την επιφύλαξη συμβατικών και νομικών περιορισμών.
 • Όπου ισχύει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς, (i) την πρόσβαση και τη λήψη των προσωπικών πληροφοριών σας, (ii) τη μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών σας και (iii) τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας, 
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας,
 • Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση μέσω της επιλογής «κατάργηση εγγραφής» που περιλαμβάνεται στο μήνυμα επικοινωνίας, και
 • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη ρυθμιστική αρχή ή στην αρχή προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη OPENSKY για να ελέγξετε την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών σας ή να ζητήσετε την ενημέρωση ή τη διαγραφή των πληροφοριών σας, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@open-sky.gr. Σημειώστε «Πρόσβαση» στη γραμμή θέματος και ενημερώστε μας για τα στοιχεία του αιτήματός σας στο μήνυμα. Η OPENSKY διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας και να τροποποιήσει το αντικείμενο και τον αριθμό των αιτημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξει άρνηση στο αίτημά σας στη βάση της νόμιμης εξαίρεσης ή όπου ο νόμος μας απαγορεύει να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα. Τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και λήψη στοιχείων σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς και πώς τις έχουμε επεξεργαστεί, τη διόρθωση ανακριβειών, τη λήψη αντιγράφου ή τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας, μπορεί να περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανήλικοι

Κανένα μέρος του ιστότοπου της OPENSKY δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών (ή άλλης ηλικίας ανηλίκου, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη, σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία) και δεν συλλέγει εις γνώση της προσωπικές πληροφορίες παιδιών, ούτε απευθύνονται τα προϊόντα του ιστότοπού της σε παιδιά. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες παιδιού ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς την επιβεβαίωση της γονικής συγκατάθεσης, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

Ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών

Η OPENSKY δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και διατηρεί αυστηρό έλεγχο για την πρόσβαση σε αυτές. Κάνουμε χρήση εύλογων διαδικασιών και πρακτικών ασφάλειας και κατάλληλων, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, απώλειας ή κλοπής των προσωπικών πληροφοριών. Για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να αγοράζετε με εμπιστοσύνη από τους ιστοτόπους της OPENSKY, η OPENSKY προστατεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που υποβάλλονται διαδικτυακά με καθορισμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης ή την αντικατάσταση των ευαίσθητων δεδομένων με αλγοριθμικούς αριθμούς.

Μέτρα διακυβέρνησης των δεδομένων

Η OPENSKY εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Ανάλογα με τον όγκο και την ευαισθησία των πληροφοριών, οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται και η μορφή στην οποία αποθηκεύονται, εφαρμόζουμε έναν συνδυασμό μέτρων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως μεταξύ άλλων:

 • Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες των εργαζομένων μας καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των πληροφοριών και περιορίζει την πρόσβασή τους στις πληροφορίες που θεωρείται απαραίτητο να γνωρίζουν,
 • Τεχνικά μέτρα προστασίας, όπως κρυπτογράφηση, λογισμικό ανίχνευσης ιών και παρόμοια μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε ηλεκτρονική μορφή,
 • Απόρρητο εργαζομένων και εκπαίδευση περί προστασίας δεδομένων,
 • Διαδικασίες για τη λήψη, τη διερεύνηση και την απάντηση σε καταγγελίες ή ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές της OPENSKY για τη διαχείριση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ασφαλείας που αφορούν σε προσωπικές πληροφορίες, και
 • Ένα πλαίσιο που διέπει τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών.

Cookies, web beacon και παρόμοιες τεχνολογίες

Η OPENSKY χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πρόσβασή σας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές της για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων της παροχής υποστήριξης και υπηρεσιών και για σκοπούς μάρκετινγκ. Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας και να καταρτίζουμε στατιστικές για το πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας, συμπεριλαμβανομένων των πιο δημοφιλών σελίδων. Η OPENSKY χρησιμοποιεί επίσης εικονοστοιχεία (GIF και web beacon) για να ιχνηλατεί τις ενέργειες των χρηστών των ιστότοπών μας και των παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μετρά την επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών της, να ιχνηλατεί εάν προωθούνται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καταρτίζει στατικές για τη χρήση των ιστότοπών της και του ρυθμού ανταπόκρισης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η OPENSKY χρησιμοποιεί επίσης Google Analytics και παρόμοιες web υπηρεσίες αναλύσεων, που χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και ενημερώνουν για ενέργειες και τάσεις. Μπορείτε να μάθετε για τις πρακτικές της Google εδώ.

Τι είναι cookie;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας από ιστότοπους που επισκέπτεστε. Το πρόγραμμα περιήγησής σας αποθηκεύει cookies σε έναν καθορισμένο φάκελο για cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται ευρέως ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά οι ιστότοποι, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου. Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή σας για καλύτερη περιήγηση στις σελίδες, να απομνημονεύει τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνει την εμπειρία σας.

Πώς χρησιμοποιεί τα cookies η OPENSKY;

Η OPENSKY χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίζει τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στους ιστότοπούς μας και να διευκολύνει την περιήγηση στον ιστότοπο και τις διαδικτυακές αγορές. Τα cookies αποθηκεύουν τη χώρα και τη γλώσσα σας, καθώς και ένα τυχαίο αναγνωριστικό συνεδρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies αποθηκεύουν το όνομα και τα στοιχεία διεύθυνσης ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου αυτές τις πληροφορίες σε διάφορες φόρμες.

Οι πληροφορίες cookie που συλλέγει η OPENSKY μάς βοηθούν να ιχνηλατήσουμε τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας διαχρονικά, είτε πρόκειται για καινούργιες επισκέψεις είτε για επαναλαμβανόμενες. Η OPENSKY συνεργάζεται επίσης με τρίτους παρόχους διαφημίσεων που χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης της OPENSKY σε άλλους ιστότοπους και για να μετρούν την απόδοση των διαφημιστικών εκστρατειών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να ιχνηλατούμε τη χρήση και τη δραστηριότητα του ιστότοπού μας. Διαβάστε περισσότερα εδώ για να μάθετε πώς χρησιμοποιεί το Google Analytics τις πληροφορίες σας.

Τι είναι το web beacon;

Ένα web beacon είναι μια ηλεκτρονική εικόνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσει ένα cookie στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα ή διαβάζετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πώς χρησιμοποιεί τα web beacons η OPENSKY;

Η OPENSKY και τρίτοι συνεργάτες διαφήμισης μπορεί να χρησιμοποιούν web beacons στους ιστότοπούς μας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους για τη μέτρηση της απόδοσης των ιστότοπών μας και των διαφημίσεών μας. Για παράδειγμα, τα web beacons μπορεί να μετρούν τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τους ιστότοπούς μας μέσω μιας συγκεκριμένης διαφήμισης ή τον αριθμό των ατόμων που έχουν αλληλεπίδραση με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορώ να αποκλείσω τα cookies και τα web beacons;

Ναι, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Ανατρέξτε στη «Βοήθεια» στο μενού της εφαρμογής του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν αποκλείσετε τη χρήση των cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες των ιστότοπων της OPENSKY, συμπεριλαμβανομένων του καλαθιού αγοράς και των υπηρεσιών διαχείρισης online λογαριασμού. Μπορείτε να θέσετε ανενεργά ορισμένα web beacons, απενεργοποιώντας τα cookies. Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω της χρήσης των cookies, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να απορρίψετε αυτόματα τα cookies ή σας δίνουν την επιλογή να απορρίψετε ή να αποδεχθείτε ένα συγκεκριμένο cookie (ή cookies) από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.allaboutcookies.org για περισσότερες πληροφορίες. Σημειώστε, ωστόσο, ότι εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένες δυσκολίες κατά την περιήγηση στους ιστότοπούς μας

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους, πλην OPENSKY.

Μέσω των ιστότοπών μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους, όπως με την επιλογή κουμπιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων συνδέσμων. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων μπορεί να συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς μέσω της χρήσης cookies, web beacons and άλλων λειτουργιών. Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή τα cookies ή άλλες λειτουργίες που μπορεί να χρησιμοποιούν αυτοί οι ιστότοποι τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές των πληροφοριών αυτών των ιστότοπων τρίτων και τέτοιοι ιστότοποι δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση απορρήτου. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τις σημειώσεις απορρήτου και τους όρους χρήσης όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου για να κατανοήσετε τις πρακτικές του.

Επιλογές Απορρήτου: Πώς χρησιμοποιεί η OPENSKY τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων;

Οι ιστότοποι συνεργάζονται με διαδικτυακούς διαφημιστές για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με επισκέπτες για την προβολή διαφημίσεων που είναι πιο χρήσιμες και σχετικές. Αυτό είναι γνωστό ως διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων ή διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση. Η OPENSKY και οι τρίτοι συνεργάτες διαφήμισης μπορεί να χρησιμοποιήσουν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων που είναι σχετικές και στοχεύουν στους πελάτες μας και σε εν δυνάμει πελάτες.

Τι πληροφορίες συλλέγουν οι ιστότοποι της OPENSKY για διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων;

Η OPENSKY και οι τρίτοι συνεργάτες διαφήμισης μπορεί να χρησιμοποιήσουν cookies ή web beacons για να συλλέξουν πληροφορίες για τους σκοπούς διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων, βάσει των επισκέψεών σας στον ιστότοπο OPENSKY.com και σε άλλους ιστότοπους. Αυτά τα cookies αναγνωρίζουν τις σελίδες που επισκέπτεστε, τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις που επιλέγετε, άλλες ενέργειες που έχετε σε αυτούς τους ιστότοπους, και τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Παρομοίως, οι διαδικτυακοί πάροχοι διαφημίσεων μπορεί να χρησιμοποιήσουν cookies για να παρέχουν διαφημίσεις σε εσάς για εταιρείες πέραν της OPENSKY, βάσει των επισκέψεών σας στον ιστότοπο OPENSKY.com και άλλους ιστότοπους.

Προτιμήσεις Επικοινωνίας

Η OPENSKY μπορεί να αποστείλει εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς για τη διαφημιστική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας σε διάφορες επικοινωνίες προϊόντων και συγκεκριμένων υπηρεσιών των ιστότοπών μας. Εάν λάβετε εμπορικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη OPENSKY και επιθυμείτε να διακόψετε αυτού του είδους την επικοινωνία, επικοινωνήστε  με εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στο «Επικοινωνία με τη OPENSKY» παρακάτω. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την κατάργηση της εγγραφής σας μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση:

OPENSKY : Κλεισθένους, αριθμ. 111 Αγία Παρασκευή TK 15344  ΤΗΛ :  215 2159595

Η επιλογή για κατάργηση της εγγραφής δεν ισχύει για επικοινωνίες πρωτίστως για τον σκοπό διαχείρισης της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας, συμβάσεων, υποστήριξης, ειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων λογισμικού ή άλλων διοικητικών ενημερώσεων, ή ενημερώσεων συναλλαγών, πρωταρχικός σκοπός των οποίων δεν είναι η προώθηση.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον ΕΟΧ

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας ή της περιοχής σας, ή όπου λαμβάνει χώρα η φερόμενη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, προτού προβείτε σε αυτό, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με εμάς και να μας δώσετε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ανησυχίες σας και να λύσουμε τυχόν απορίες σας σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας. 

Επικοινωνία με τη OPENSKY

Η OPENSKY δεσμεύεται να διευθετήσει τις καταγγελίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας και τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας.

Για να υποβάλετε τα ερωτήματά σας ή για τυχόν απορίες σας, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της OPENSKY (215 2159595). 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

OPENSKY Κλεισθένους, αριθμ. 111 Αγία Παρασκευή TK 15344  ΤΗΛ :  215 2159595

Και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@open-sky.gr

Ενημερώσεις δήλωσης

Η OPENSKY μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κατά καιρούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα δημοσιεύουμε την τρέχουσα έκδοση σε αυτόν τον ιστότοπο και θα ενημερώνουμε την ημερομηνία έκδοσης που υπάρχει στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Τυχόν αλλαγές ισχύουν μετά τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Εάν οι αλλαγές που πραγματοποιούμε είναι σημαντικές, θα αναρτήσουμε μια εμφανή ειδοποίηση όποτε απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών μας εκ μέρους σας μετά την εφαρμογή αυτών των αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου. Προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας δήλωσης υπάρχουν εδώ